Autostakkert2!

Vynikajúci program astronóma-amatéra z holandska menom Emil Kraaikamp. Program sa dá stiahnuť TU. Namiesto akéhokoľvek úvodu napíšem len toľko, že odkedy som AS2! vyskúšal, inde som už planetárne snímky neskladal.

Po spustení vyzerá program takto (verzia 2.3.0.8):

 

1. Načítanie videa alebo série obrázkov

Video ktoré chcem spracovať buď otvorím kliknutím na Open alebo pretiahnutím na plochu okna Frame View. Pretiahnutím na pluchu sa dajú načítať aj série obrázkov. Ak máte video vo formáte ktorý AS2! nechce načítať, na jeho konverziu do použiteľného AVI formátu alebo série snímkov doporučujem použiť program VirtualDub.

Po načítaní videa sa mi v okne Frame View zjaví prvý frame videa.

Slidermi Width a Height orežem veľkosť snímku okolo planéty na minimum, výrazne tým urýchlim spracovanie. Vidieť to aj na vyskakujúcej nápovede. (V AS2! sa vyplatí pozastaviť kurzorom myši nad jednotlivými "gombíkmi" a počkať na vyskakujúcu nápovedu.)

Po orezaní spracovávanej oblasti sa vrátim na hlavný panel AS2! Keďže nespracovávam video Mesiaca alebo Slnka, nechám zaškrtnuté okienko Planet. Takisto v časti Quality Estimator nechám označenú možnosť Gradient.


Voľbu Edge by som zaškrtol len v prípade snímok Merkúra alebo Venuše. Vtedy môžem programu pomôcť aj grafickým zaklikaním jasnejšej hrany kotúča planéty:

 

2. Analýza dát

Stlačím gombík Analyse a nechám program vyhodnotiť a usporiadať všetky snímky videa podľa kvality. Po analýze program zobrazí graf kvality:

Sivá čarbanica ukazuje priebeh kvality jednotlivých snímkov videa v reálnom poradí ako bolo video nahraté. Zelená čiara ukazuje kvalitu snímok v poradí ako ich po analýze poukladal AS2! (od najlepšej po najhršiu). V tomto konkrétnom prípade vidno, že seeing bol najhorší v strede a pri konci nahrávky (sivá čarbanica) a kvalitu nad 75% dosahuje len niekoľko snímkov, kvalitu nad 50% takmer polovica snímkov (zelená čiara).

Čo sa týka sekcie Reference frame, (čiže referenčný obrázok, ktorý si program vytvorí pre následné skladanie) pri prvom spracovávaní konkrétneho videa nechávam zaškrtnutú možnosť Auto sized (quality based), čiže nechám program nech sám rozhodne o počte najlepších snímkov ktoré zvolí ako referenčné. Ak sa niekomu bude chcieť robiť pokusy, môže skúsiť navoliť počet snímkov ktoré budú použité na zloženie referenčného snímku aj manuálne. Ak to isté video idem spracovávať x-tý krát po sebe, môžem zaškrtnúť možnosť Last stack is a reference a ušetrím dosť dlhý čas ktorý programu trvá vytvorenie nového referenčného snímku.

 

3. Umiestnenie zarovnávacích bodov (Alignment points)

Po analýze sa znova vrátim oknu Frame View kde teraz vidím najlepší snímok.

Posúvaním slider Frames doprava sa postupne viem dostať až po najhorší snímok. Podobne ako v Registaxe je v AS2! možnosť manuálne "vyhodiť" snímok ktorý ma nejaký defekt - stlačením medzerníka na klávesnici. Ostanem nastavený na najlepšom snímku a stlačím Place APs in the Grid čiže nechám program umiestniť zarovanávacie body (alignment points) automaticky. (Sám autor programu Emil Kraaikamp doporučuje na planéty voliť zarovnávacie body manuálne a vyhýbať sa zarovnávacím bodom pri kraji planéty, ale zatiaľ som nezaregistroval žiadny problém keď som tieto veci nedodržal.) Pravým tlačidlom myši sa dajú jednotlivé body zrušiť, ľavým naopak pridávať. Ja som zvykol rušiť zarovnávacie bodu umiestnené celkom na okraji disku a pridávať body na Galileovské mesiace, ak sa pri kotúči nejaké nachádzali. Pred umiestnením zarovnávacích bodov je možné nastaviť ich veľkosť v sekcii AP size. V drvivej vačšine prípadov používam veľkosti 70-100. Na jednom snímku sa dajú umiestnovať zarovnávacie body rôznej veľkosti - nemusia byť všetky rovnaké.

 

4. Poskladanie (Stack) obrázkov

Na hlavnom paneli -  v sekcii Stack options si môžem vybrať v akom formáte bude uložený výsledný obrázok (TIFF alebo PNG) a ďalej aký počet kusov (number of frames...) alebo koľko percent (frames percentage...) najlepších snímkov má program poskladať. Sprívne hodnoty sa môžu líšiť v závislosti na podmienkach, počte snímkov vo videu atď. Je dobré vyskúšať aspoň pri prvom videu zadať niekoľko rôznych hodnôt (napríklad 20%, 40%, 60%) a potom posúdiť podľa výsledku čo bude asi ten správny počet. Čím viac snímkov zložíme, tým menej šumu budú výsledné snímky bsahovať. Ale keďže budeme skladať už aj snímky horšej kvality, výsledné snímky budú menej ostré. Pre priemerné videá Jupitera so 7000-9000 snímkami som zvykol skladať 50%-60% najkvalitnejších snímkov.

Po zaškrtnutí poľa normalize stack sa AS2! postará aby výsledné snímky boli rovnako jasné. Túto možnosť využívam vždy, oveľa ľahšie sa mi tak dosahuje správne farebné vyváženie a snímky napríklad v animáciách sú všetky rovnako jasné. Ak zaškrtnem okienko Sharpen AS2! okrem poskladaného výsledného TIFFu uloží jeden TIFF doostrený (dekonvolúcia). Využívam len pri hromadnom processingu keď nechám spracovávať cez noc napríklad 50 videí aby som vedel porovnať ich kvalitu bez potreby doostrovania v ďalšom programe. Inak nevyužívam. Doostrovanie výsledných TIFFOV robím v Registaxe alebo AstraImage. Možnosť Save in folders je zaškrtnutá ako základná, zabezpečí že výsledné snímky sa ukladajú do samostatných podadresárov v adresári so zdrojovými videami.  

Ak som nahrával video pri výbornom seeingu, alebo som nemal dostatočne predĺžené ohnisko, snímky skladám s využitím Drizzle 1,5x. V ostatných prípadoch to je zbytočné a neúmerne naťahuje čas na spracovanie.

Ako posledný krok stlačím už len Stack a počkám si na výsledok.

 

V tomto návode som určite nespomenul všetky možnosti ktoré v sebe AS2! skrýva (napríklad kalibrácia snímkov, debayer a pod.), ak niekoho zaujímajú aj tieto veci, alebo narazíte pri spracovávaní na nejaký problém, neváhajte ma kontaktovať.